Particulier

Verwarming

Een geothermische warmtepomp wint energie uit de bodem. Gedurende de zomer warmt de zon de bovenste bodemlagen van de aarde op (accumulatieprincipe). Via een ondergronds buizennetwerk en d.m.v. de warmtepomp zal tijdens het verwarmingsseizoen de warmte worden onttrokken aan de grond en worden omgezet naar warm water in het gesloten circuit voor de vloerverwarming of laag-energieradiatoren. Het buizennetwerk met vloeistof kan in de vorm van een diepteboring (afhankelijk van bodemonderzoek) of captatienet (200-500m). Grootste voordeel van een bodem/water warmtepomp : is dat deze niet afhankelijk is van de weersomstandigheden (een hoog rendement het hele jaar door), dit in tegenstelling tot wind- of zonne-energie. Verder vereist de installatie zeer weinig onderhoud.

Producten

JVP 105-115

Actieve warmte terugwinning (water/water)

Kies de JVP 105-115 wanneer je ecologisch en economisch wil verwarmen onder de vorm van hernieuwbare energie dit in tegenstelling tot dure/fossiele brandstoffen.