Particulier

Totaal oplossingen

De Nilan Compact-serie is een compact toestel voor ventilatie met actieve en passieve warmterecuperatie, sanitair warm water, koeling en verwarming. We hebben een reeks van systemen met verschillende functies en opties. Er is zeker één oplossing die aan uw verwachtingen voldoet.

De Compact-serie een lijn van efficiënt opgebouwde toestellen. De combinatie van een passieve tegenstroomwarmtewisselaar en een miniwarmtepomp zullen ervoor zorgen dat er bij het ventileren geen energie (warmte) verloren gaat. Het energieverbruik voor verwarming en sanitair warm water zal aanzienlijk dalen omdat de energie ervoor nodig, wordt gerecupereerd uit de afvallucht. De energie aanwezig in de afvallucht wordt eerst onttrokken via de passieve warmte wisselaar om daarna via de miniwarmtepomp nog heel wat energie te kunnen recupereren. De herwonnen energie zal worden aangewend voor het sanitair warmwater en extra verwarming om de inkomende verse lucht te verwarmen. Uitbreiding naar verwarming met de water/water of lucht/water warmte pomp maken een totaal oplossing mogelijk. De warmterecuperatie, de lange levensduur en de korte terugverdientijd maken de Compact tot een goede investering.

Producten

Compact P

Actieve & passieve Warmte terugwinning (lucht/lucht)

Wanneer je de verse lucht en het sanitair warm water op passieve/actieve wijze wil kunnen verwarmen d.m.v. energie aanwezig in de afvallucht, wil je ’s zomers de verse warme buitenlucht afkoelen en de energie hieraan onttrokken gebruiken voor de aanmaak van het sanitair warm water. Hierdoor krijgt het comfort met het hierbij gepaard gaande energieverbruik een heel andere dimensie .. Free-cooling d.m.v. automatische by-pass.

De compact P beschikt over dezelfde functionaliteiten als de VP & 8 Compact, maar is verder speciaal ontwikkeld voor gebruik in passiefhuizen en voldoet aan de geldende voorschriften voor dit type huisvesting.

De Compact P is slechts één van de drie compacte systemen op de markt waarvoor een certificaat werd uitgereikt door internationaal erkende Passivhaus Institut te Darmstadt (Duitsland), overigens ook de bedenker van het passiefhuis-concept. Dit certificaat is uw garantie dat het systeem aan de voorwaarden voldoet en kan worden geïnstalleerd in een passiefhuis. Verder onderzoek wordt overbodig.
---------------------------------------------------------------
De Compact P is ontwikkeld voor de woning van morgen. Het systeem kan in alle laagenergie- en passiefwoningen worden ingezet, maar garandeert evengoed een laag energieverbruik in alle mogelijke woningen en gebouwen. De Compact P is uitgerust met de laatste technologie, een hoog-efficiënte tegenstroomwarmtewisselaar en een speciaal ontworpen warmtepomp die restenergie uit de afgezogen lucht haalt en benut.

De Compact P is een modulegebaseerd systeem en biedt daarom niet één maar diverse oplossingen. De unit kan worden gecombineerd met een geothermische of buitenluchtwarmtepomp die volledig in de Compact P kan worden geïntegreerd. Als aanvullende of complete verwarmingsoplossing kan de Compact P zes functies vervullen:

- Ventilatie met actieve en passieve warmteterugwinning
- Comfortverwarming
- Comfortkoeling
- Productie van sanitair warm water
- Centrale verwarming mogelijk met de GEO 3/6 of AIR 9
- Centrale sturing zorgt voor gebruiksgemak en lager verbruik.

De Compact P heeft een maximale ventilatiecapaciteit van 300m²/u en recupereert meer dan 100% van de energie uit de afgezogen lucht via de combinatie van een tegenstroomwarmtewisselaar en een warmtepomp. De warmtepomp produceert warm water en draagt bij aan verwarming van de toevoerlucht. De warmtepomp heeft een omkeerbaar koelcircuit zodat in de zomer naast de productie van warm water de aangezogen lucht kan worden gekoeld tot 10 ºC.

Compact P GEO3 / GEO6

Actieve & passieve Warmte terugwinning (lucht/lucht)

Een totaal oplossing, bovenop de eerder gelezen mogelijkheden combineert deze Compact een water/water warmtepomp voor aansluiting op de centrale verwarming / vloerverwarming en bijkomend warm-water productie.

De Compact GEO3 / GEO 6 beschikt over dezelfde functies, voordelen en opties als de Compact P, maar zal ook de energie, aanwezig in de grond gebruiken om de woning en het sanitaire warm water te verwarmen. Het systeem is uitgerust met een bodem-water- warmtepomp, welke wordt aangesloten op een captatienet of diepteboring .

De GEO3 / GEO 6 onttrekt energie aan de grond en zet deze om in warmte. Deze warmte verwarmt het water in de laag-energieradiatoren of in de vloerverwarming doorheen de woning.

Met een Compact P GEO3 / GEO6 oplossing, kan uw energiefactuur voor verwarming met 50% dalen. Het elektrisch verbruik van de bodem-water-warmtepomp zal voor elk verbruikte kW, u het viervoudige in kW aan verwarmingsvermogen teruggeven. Met deze oplossing, wordt het mogelijk zelf-onderhoudend te bouwen. Door gebruik te maken van aanwezige energie in de grond wordt het mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen zoals gas, olie, .. .

De Compact P GEO3 / GEO6 geeft je de mogelijkheid te kiezen voor een verwarmingssysteem dat gebruik maakt van nature aanwezige energie en te genieten van al de voordelen welke zich vertalen in een lagere energiefactuur en een goed en gezond klimaat.

_________________________________________________________________________


De Compact P GEO 3/ GEO 6 heeft dezelfde voordelen en functies als de Compact P, maar heeft daarnaast een ingebouwde geothermische warmtepomp met aansluiting voor een watergebaseerde vloerverwarming of lage-temperatuur radiatoren voor centrale verwarming. De GEO3 / GEO 6 onttrekt energie aan de grond en zet deze om in warmte. Deze warmte verwarmt het water in de laag-energieradiatoren of in de vloerverwarming doorheen de woning.

De warmtepompen zijn beschikbaar in twee groottes: GEO 3 (0,5 - 3 kW) en GEO 6 (1-6 kW). De variabele compressor maakt de Compact P GEO tot een nog efficiëntere en energievriendelijke oplossing dan de traditionele warmtepompen, vaak uitgerust met compressoren met constante output.

Aangezien de output onderhevig is aan een variabele regeling, gebruikt de warmtepomp nooit meer energie dan nodig, wat resulteert in een zeer hoge SCOP. Bij GEO 3 wordt een SCOP van 5,17 gehaald.

De Compact P GEO 3/ GEO 6 is een geothermische pomp die warmte uit de grond haalt en gebruikt voor de verwarming van de woning, ook tijdens de koudste periodes. De warmte wordt door een Compact P via vloerverwarming of energiezuinige radiatoren in de woning verdeeld. Door een externe warmtewisselaar toe te voegen, kan de Compact P GEO, indien gewenst, de woning in de zomer koelen.

Compact P AIR 9

Actieve & passieve Warmte terugwinning (lucht/lucht)

Een totaal oplossing, bovenop de eerder gelezen mogelijkheden combineert deze Compact een lucht/water warmtepomp voor aansluiting op de centrale verwarming / vloerverwarming.

Met een Compact AIR 9 oplossing kan uw energiefactuur voor de verwarming tot 50% dalen. Het elektrisch verbruik van de lucht-water warmtepomp zal voor elk verbruikte kW, u het *viervoudige in kW aan verwarmingsvermogen teruggeven. (*afhankelijk van de buitentemperatuur).

Met deze oplossing, wordt het mogelijk zelf-onderhoudend te bouwen. Met de van nature aanwezige energie in de lucht wordt het mogelijk onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen zoals gas, olie, .. . De Compact P AIR 9 geeft je de mogelijkheid te kiezen voor een verwarmingssysteem dat gebruik maakt van de reeds aanwezige energie en te genieten van al de voordelen welke zich vertalen in een merkbaar lagere energiefactuur en een goed en gezond klimaat.

De Compact P AIR 9 beschikt over dezelfde functies, voordelen en opties als de Compact P, maar zal bijkomend de buitenlucht gebruiken om de woning te verwarmen. Het systeem is uitgerust met een lucht-water-warmtepomp voor buitenopstelling (men plaatst deze tegen de gevel). De lucht-water-warmtepomp onttrekt energie aan de buitenlucht en zet deze om in warmte.
Deze warmte zal worden gebruikt ter verwarming van het water in de laag-energieradiatoren of vloerverwarming doorheen de woning.

_____________________________________________________________________________________________________

De Compact P AIR 9 heeft dezelfde voordelen en functies als de Compact P, maar is bovendien uitgerust met een geïntegreerde lucht/waterwarmtepomp met aansluiting voor een watergebaseerde vloerverwarming of lagetemperatuurradiatoren voor centrale verwarming.

De oplossing bestaat uit een geïntegreerd intern gedeelte in de Compact P en een eenvoudig aan te sluiten extern gedeelte.
De Compact P AIR 9 wordt geleverd met een omkeerbare warmtepomp waardoor de unit ook een koelcapaciteit heeft.

De Compact P AIR 9 heeft een stille werking en kan zonder overlast worden geïnstalleerd. Als er tijdens de zomer alleen sanitair warm water-behoefte bestaat, wordt de werking van de ventilator beperkt waardoor het geluidsniveau verder wordt verlaagd tot 44 dB(A). Deze limiet wordt bereikt bij een buitentemperatuur hoger dan 15 ºC en een beperking van de compressoroutput tot een maximum van 60%. Deze criteria kunnen individueel worden ingesteld.

Compact S

Actieve & passieve Warmte terugwinning (lucht/lucht)

De Compact S is een energie-efficiënte totale binnenklimaat oplossing voor alle types van laag-energie gebouwen, eengezinswoningen, appartementen en kleine kantoorruimten in handelshuur met een ventilatiebehoefte tot 375 m3/h.

De Compact S herwint de energie uit de geëxtraheerde lucht, gebruikmakend van een hoog-efficiënte tegenstroomwarmtewisselaar. De resterende energie die niet gebruikt is door de wisselaar, wordt gebruikt door de warmtepomp voor warmwaterproductie of het opwarmen van de toevoerlucht.

De warmtepomp heeft een omkeerbaar koelingscircuit, zodat tijdens warme zomerdagen de toevoerlucht gekoeld kan worden tot 10°C. Vanwege de lage luchtverversing functioneert de koeling niet als een air conditioning systeem. Tijdens de koeling wordt de toevoerlucht ontvochtigd, wat in een meer aangenaam binnenklimaat resulteert dan mogelijk is met een ordinaire ventilatie-unit zonder een warmtepomp.

Compact P XL

Actieve & passieve Warmte terugwinning (lucht/lucht)

De Compact P XL is een energie-efficiënte totale binnenklimaat oplossing voor alle types van laag-energie gebouwen, eengezinswoningen, appartementen en kleine kantoorruimten in handelshuur met een ventilatiebehoefte tot 400 m3/h.

De Compact P XL herwint de energie uit de geëxtraheerde lucht, gebruikmakend van een hoog-efficiënte tegenstroomwarmtewisselaar. De resterende energie die niet gebruikt is door de wisselaar, wordt gebruikt door de warmtepomp voor warmwaterproductie of het opwarmen van de toevoerlucht.

De warmtepomp heeft een omkeerbaar koelingscircuit, zodat tijdens warme zomerdagen de toevoerlucht gekoeld kan worden tot 10°C. Vanwege de lage luchtverversing functioneert de koeling niet als een air conditioning systeem. Tijdens de koeling wordt de toevoerlucht ontvochtigd, wat in een meer aangenaam binnenklimaat resulteert dan mogelijk is met een ordinaire ventilatie-unit zonder een warmtepomp.